IMAM w nowym domu !/ IMAM in new home!

Nasza żółta IMAM zamieszkała w raz z Pią i jej rodziną w Danii ! <3
Our fawn IMAM living with Pia and her familly in Denmark ! <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *